|

Pirkkalan kalatalousalueen yleiskokous 15.10.2020 Vesilahden Hukianhovissa

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja liitteineen on nähtävänä kalatalousalueen ilmoitustaululla Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry:n tiloissa Viinikankatu 55, 33800 TAMPERE 20.10.–4.11.20120 arkisin klo 9–15. Lisäksi pöytäkirja on nähtävänä kalatalousalueen nettisivuilla vähintään samana ajanjaksona.

Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaiset kalatalousalueen yleiskokoukselle kuuluvat asiat ja päätettiin palkkioista. Pyhäjärven viehekalastuksen yhtenäislupien hinnat pysyvät vuonna 2021 vuoden 2020 tasolla. Kokouksessa esiteltiin valmisteilla olevaa käyttö- ja hoitosuunnitelma ja siihen liittyen mm. Pyhäjärven kalastuskieltoalueita vuosille 2021-2030.

Kokous teki esityksen vuosien 2018 ja 2019 omistajakorvausten jaosta kalatalousalueella. Korvausvarat jaetaan siten, että kalatalousalueen kaikilla vesialueilla viehekalastuksen rasituskerroin on sama lukuun ottamatta alueita, joilla yleiskalastusoikeudella tapahtuva viehekalastus on ympärivuotisesti kielletty. Kalatalousalue tilittää vuoden 2018 korvaukset vesialueiden omistajille vuoden 2020 aikana sen jälkeen, kun ELY-keskuksen jakoesitystä koskeva päätös on saanut lainvoiman. Vuoden 2019 omistajakorvaukset tilitetään vuoden 2020 aikana. Lopulliset jakotaulukot laitetaan nähtäville kalatalousalueen sivuille, kun ne valmistuvat.

Kyseiset jakotaulukot avautuvat seuraavista linkeistä (taulukoissa ne kiinteistöt ja omistajat, joiden yhteystiedot tiedossa ja maksu suoritettu (korvaus/omistaja vähintään 50 €):