Lähdetään kuha- ja ahvenjahtiin!

Ajankohtaista

Kalatalousalue ja sen toiminta

Toimialue

Kalatalousalueen toimialueeseen kuuluvat Pyhäjärvi pääreittivetenä ja sen ympäristössä olevat pienvedet ja koski- ja virta-alueet (kts toimialuekartta). Kalatalousalue sijoittuu seuraavien kuntien alueelle: Tampere, Nokia, Pirkkala, Lempäälä, Vesilahti, Valkeakoski, Akaa ja Kangasala.

Pyhäjärven veden laatu on kaksijakoinen: pohjoisesta tuleva Näsijärven reitti on veden laadultaan humuspitoista ja ruskeasävytteistä, kun taas etelästä virtaava rehevä Vanajaveden reitti on savisamenteista vettä, joka kärsii leväongelmista. Järveä säännöstellään.

Pirkkalan kalatalousalueen vedet − Pyhäjärvi etunenässä − kuuluvat Suomen parhaimpien kuhavesien joukkoon. Lisäksi alue tarjoaa hyvät mahdollisuudet monien muiden lajien kalastukseen.

Kuva Jari Salonen.

Kalatalousalueen rooli

Kalatalousalueen keskeisenä roolina on edistää monipuolista kalastusta ja tietoon perustuvaa kalavesien käyttöä ja hoitoa. Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman tarkoituksena on antaa pääsuuntaviivat kala- ja rapuvesien hoitotyölle ja edesauttaa kestävää kalastusta ja tuotannon talteenottoa. Tuloksia hyödyntävät niin alueella toimivat vesialueen omistajat, kalatalousalan järjestöt (kalaveden osakaskunnat, kalastusseurat) kuin myös eri kalastajaryhmät virkistys-, kotitarve ja ammattikalastajat).

Kalastusalueen laatimat pääreittiveden käyttö- ja hoitosuunnitelma, pienvesien käyttö- ja hoitosuunnitelma ja raputalouden käyttö- ja hoitosuunnitelma ovat vielä toistaiseksi voimassa.  Pirkkalan kalatalousalue käynnisti uuden käyttö- ja hoitosuunnitelman laadinnan vuonna 2020 ja suunnitelma valmistuu vuonna 2021.

Kalatalousalueen tehtäviä

Eräänä tehtävänä Pirkkalan kalatalousalueella on valvoa kalatalouden etua vesioikeudellisissa toimituksissa (mm. vesialueen kuormitus ja rakentaminen). Pyhäjärveen on laskettu niin kaasu- ja jätevesiputkia kuin kaapeleitakin. Näistä toimenpiteistä aiheutuu haittaa kalastukselle sekä kala- ja raputaloudelle. Kalatalousalue on ollut mukana lupakäsittelyissä.

Muista kalatalousalueen tehtävistä voidaan mainita mm. seurannan järjestäminen ja seurantahankkeisiin osallistuminen, omistajakorvausten jako vesialueen omistajille, tiedotus ja yhtenäislupien myynti.

Kalatalousalue myy viehekalastuslupia Kalapassin luvanmyyntijärjestelmän kautta Pyhäjärven alueelle (kts. kohta kalastus- ja ravustusluvat). Kalatalousalueen valvojat valvovat, että kalastus- ravustusluvat on lunastettu ja että kalanpyynnissä noudatetaan kalastuslain- ja asetuksen, lupaehtojen ja rauhoituspiirien määräyksiä.

Pirkkalan kalatalousalueen säännöt, hyväksytty kokouksessa 31.1.2019.

Pirkkalan kalatalousalueen nettisivujen tekoon on saatu avustusta kalastonhoitomaksuvaroista Pohjois-Savon ELY-keskukselta.
Etusivun pääkuva ja bannerikuvat: Jari Salonen. Muut kuvat: Ismo Kolari ellei toisin mainittu.