|

Pyhäjärven kalataloudelliset velvoitetarkkailut

Alla olevista linkeistä voi tutustua viimeisimpiin Pyhäjärven ja Vanajaveden reitin alaosan kalataloudellisiin tarkkailuraportteihin (KVVY). Säijän-Sorvanselän alueella kirjanpitokalastuksen kuhan yksikkösaaliissa saavutettiin vuonna 2021 tämän osa-alueen tarkkailuhistorian ylivertainen ennätystaso 600 g/pyydysvrk. Aiempi ennätystaso, reilut 400 g, saavutettiin 2000-2010-lukujen vaihteessa. Uusimpien, vuoden 2022 seurantatietojen (yksikkösaalis lähes 300 g/pyydysvrk) perusteella alueen kuhakanta on edelleen vahva ja saaliit suurin piirtein samalla tasolla kuin 2010-luvulla keskimäärin. Kun verrataan tilanteeseen ennen 2000-luvun puoliväliä, vuoden 2022 kuhan yksikkösaalis on alueella noin kaksinkertainen.

Myös muilla vesireitin alueilla kuhakanta on hyvä. Pyhäjärven pohjoispäässä muita vesistön osa-alueita karummalla alueella yksikkösaalis (226 g/verkkovuorokausi) oli vuonna 2022 jo 4. vuotta peräkkäin yli 200 g/pyydysvrk. Yksikkösaalis pysyi siis edelleen koko tarkkailuhistorian korkeimmalla tasolla. Saviselällä yksikkösaaliiden huippu, peräti lähes 800 g/verkkovuorokausi, saavutettiin vuonna 2019. Siitä on palattu 2020-luvun alkuvuosina hieman normaalimpiin lukemiin. Kuitenkin vuoden 2022 yksikkösaalis 333 g/pyydysvrk on edelleen suurempi kuin yhtenäkään vuonna ennen vuotta 2017 tarkkailuhistoriassa.

Vesialueiden omistajien luvilla ja Kalapassi-luvilla kalastaneille lähetetyn kalastustiedustelun perusteella laskettu Pyhäjärven velvoitetarkkailualueen (10 107 ha) kokonaissaalisarvio vuonna 2021 oli 58 tonnia (5,8 kg/ha). Kuhan saalisosuus oli selvästi suurin, 37 %. Kalastustiedustelun ulkopuolelle jää yleiskalastusoikeuksin tapahtuva ja kaupallinen kalastus, joten todellinen kokonaissaalis on alueella huomattavasti suurempi.

Raporttien ohella lisätietoja Pyhäjärven kalastuksen ja saaliiden kehityksestä myös Ari Westermarkin Nokian kalastusseminaarin 2023 esitelmästä (löytyy seminaarin sivulta).

Velvoitetarkkailujen kalastustiedustelut tehdään seuraavan kerran vuoden 2023 kalastuksesta. Pirkkalan kalatalousalueen toimeksiannosta tiedustelujen toteuttaja KVVY tulee tekemään vuoden 2023 pyynnistä kyselyn myös tarkkailualueen ulkopuolisilla alueilla (Alhonselkä-Laukonselkä ja Hulausjärvi-Heinälahti). Tämän ansiosta tullaan saamaan ensimmäistä kertaa kokonaisssaalisarvio koko Pyhäjärven (12 161 ha) alueelta. Lisäksi vastaava tiedustelu tehdään Suonojärvellä ja Iso Arajärvellä kalastaneille. Kalatalousalue toivoo, että alueen kalastajat pitäisivät mahdollisuuksiensa mukaan kirjaa vuoden 2023 pyyntiponnistuksestaan ja saaliistaan. Kalastuskysely postitetaan osakaskuntien lupia lunastaneille alkuvuodesta 2024.

Pyhäjärven kalataloudellinen yhteistarkkailu vuonna 2022

Pyhäjärven kalataloudellinen yhteistarkkailu vuonna 2021

Vanajaveden reitin alaosan kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuosina 2022

Vanajaveden reitin alaosan kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuosina 2020-2021