|

Kuhatutkimus menossa Pyhäjärvellä

Pirkkalan kalastusalue osallistuu yhdessä useiden kalastusalueiden kanssa hankkeeseen, jossa kuhan lisääntymisikää ja -kokoa selvitetään Pirkanmaan isoilla järvillä. Hankkeen tavoitteena on selvittää järvi- ja selkäkohtaisesti kuhakannan tilannetta ja tuottaa aluekohtaista tietoa kalastuksen järjestämiseksi. Pyhäjärvellä kuhanäytteitä kerätään kahtena talvena Sorvanselältä ja Pyhäjärven pohjoisosasta Tampereen lähivesiltä. Hanke toteutetaan yhdessä Pirkanmaan Kalatalouskeskuksen ja Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen kanssa ja sitä rahoittaa kalastusalueen lisäksi ELY-keskus. Hankkeen ensimmäinen osio, eli talven 2014-2015 aikana suoritettu kuhanäytteiden keruu ja niiden käsittely on tehty. Talvikauden 2015-2016 aikana ja kerätään ja sen jälkeen käsitellään uusi aineisto. Hankkeen tulokset kootaan yhteen ja koostetaan loppuraportti.