|

Kuhan vuosiluokka- ja kasvuselvitys

Pirkkalan kalatalousalue selvittää kuhavuosiluokkien esiintymistä ja kuhan kasvua Pyhäjärven Säijän-Sorvanselän alueella talvella 2022 ja talvella 2023‒2024 käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Kumpanakin talvena talviverkkokalastajat ottavat saaliskuhilta talteen suomunäytteet ja tallentavat koko- ja sukukypsyystiedot 150 kuhasta, joista määritetään myöhemmin ikä ja kasvu takautuvasti.

Tämän talven näytekeruu on jo käynnistynyt, koska jääpeite saatiin aikaisin. Reittiveden velvoitetarkkailussa kuhanäytteitä analysoidaan vain joka kolmas vuosi, joten tämän selvityksen avulla täydennetään systemaattisen seurantatiedon kattavuutta alueen keskeisimmän saalislajin osalta. Tavoitteena on, että kalakantojen kestävä hyödyntäminen järjestetään Pyhäjärvellä jatkossakin tietoon perustuen.

Kuva Jari Salonen.