Kalatalousalueen kokous 31.1.2019 Lempäälässä

Pirkkalan kalatalousalueen ensimmäinen kokous pidetään 31.1.2019 Lempäälän Ehtookodissa, Katepalintie 9, Lempäälä. Kokous alkaa valtakirjojen tarkastuksella kello 17.00 ja varsinainen kokous alkaa valtakirjojen tarkastuksen jälkeen.

ELY-keskus kutsuu koolle kalatalousalueen ensimmäisen yleiskokouksen. Kokouskutsut ja muu materiaali tulevat nähtäville ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa: http://www.ely-keskus.fi  (banneri vasemmalla).

Kokouskutsuja julkaistaan ELYn nettisivuilla 2.1.2019 alkaen, aina vähintään 14 vuorokautta ennen kyseisen kalatalousalueen kokousta.Tieto kalatalousalueiden kokouskutsujen julkaisemisesta ilmoitetaan yleistiedoksiantona virallisessa lehdessä 21.12.2018 ja 4.1.2019 (www.virallinenlehti.fi), ELY-keskuksen verkkosivulla (http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset) ja kalatalouspalveluja tarjoavien toimipisteiden ilmoitustauluilla sekä yleisesti ilmestyvissä sanomalehdissä.Kokous alkaa kalatalousalueen jäsenten asiakirjojen tarkistuksella. Kokoukseen osallistuvan tulee varautua osoittamaan henkilöllisyytensä sekä valtuus kalatalousalueen jäseneksi.Jotta vesialueen omistajan, osakaskunnan tai vesialueiden omistajien yhteenliittymän edustajan osallistumisoikeus ja äänioikeus yleiskokouksessa voidaan todeta, on osallistujan pystyttävä osoittamaan, mitä kiinteistörekisteriyksikköä tai -yksikköjä (kiinteistörekisterinumerot) hän edustaa, ja että hänellä on laillinen oikeus edustaa näitä yksikköjä.Lisäksi kokoukseen osallistuvalla kalastusalan järjestön ja alueellisten luonto- ja ympäristöjärjestöjen edustajalla tulee olla mukanaan valtakirja tai vastaava dokumentti osoittamaan osallistumisoikeutta kokoukseen.