Haukiseminaari Hotelli Ellivuori 15.11.2023

Kokemäenjoen yläosan, Kyrösjärven ja Pirkkalan kalatalousalueilla on ollut käynnissä yhteishanke hauen lisääntymisalueiden selvittämiseksi. Samalla on pyritty lisäämään hauen arvostusta ja sen käyttöä elintarvikkeena. Hanke päättyy kaikille avoimeen haukiseminaariin, jossa esitellään laajasti hauen lisääntymistä, siihen vaikuttavia tekijöitä ja keskustellaan keinoista, joilla hauen lisääntymistä voitaisiin edistää etenkin niillä alueilla, missä vesien säännöstely vaikeuttaa hauen kudun onnistumista. Tutustu ohjelmaan tarkemmin ja tule paikan päälle kuuntelemaan ja keskustelemaan hauesta!

Lisätietoa haukihankkeesta